Media Sales Wizard TV Manager

(software za automatizaciju procesa na TV stanici i optimizaciju prodaje)

 

Media Sales Wizard unosi dinamiku i interakciju u sistem prodaje na inovativan i jedinstven način u svetu.

Media Sales Wizard (MSW) TV Manager je modularni softver (10 modula) namenjen automatizaciji i optimizaciji najbitnijih poslovnih procesa na TV stanicama. Prati celokupan proces od nabavke i produkcije programa, preko kreiranja programske šeme, arhiviranja spotova oglašivača, ponude reklamnih blokova medijskim agencijama i klijentima, automatsko kreiranje košuljica sa svim programskim sadržajima, reklamnim spotovima i najavama, do izveštavanja o emitovanju i automatskog fakturisanja.

Najveća prednost MSW-a je što pritom sve vreme komunicira sa oglašivačima (agencijama i klijentima), obaveštava ih o statusu njihovih dispozicija, nudi im razne alternative u cilju realizacije njihove kampanje (sa aspekta oglašivača) odnosno u cilju maksimizacije popunjenosti reklamnih blokova a samim tim i maksimizacijom profita (sa aspekta TV stanice).

Ukoliko bismo pokušali da u jednoj rečenici opišemo MSW, njegovo ime sve govori. MSW nema slučajno u svom nazivu Wizard, predstavlja inovativan, interaktivni pristup u prodaji TV stanica koji komunicira sa svojim oglašivačima.

MELON INTERACTIVE DOO
Rajka Mitića 28/6  11000 Beograd

office@melon.rs
PIB:105042300  MB: 20296500